BẢO VỆ AN NINH GIA ĐÌNH

I.VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

1.Tìm kiếm và cung cấp thông tin về việc chồng hoặc vợ ngoại tình.
2.Tìm kiếm và cung cấp thông tin về người bạn đang yêu và có ý định tiến tới hôn nhân.
3.Tìm kiếm và cung cấp thông tin về quan hệ xấu có thể dẫn tới tệ nạn xã hội.
4.Tìm kiếm người già đi lạc, con cái bỏ nhà đi.
5.Cung cấp thông tin về người thân sống xa nhà.
6.Quản lí, giám sát, bảo vệ những người chưa đến tuổi vị thành niên trong gia đình.
7.Tìm hiểu các mối quan hệ xã hội, tư vấn, giáo dục con em.
8.Tìm và cung cấp thông tin khác theo yêu cầu trong quan hệ dân sự - hôn nhân - gia đình.

123_1

II.VỀ DÂN SỰ

1 Cung cấp thông tin, bằng chứng, hoạt động tố tụng dân sự trong đó bao gồm cả việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, tác phẩm, quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ.

2.Phát hiện, cung cấp thông tin về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

3.Bảo vệ, áp tải, hộ tống các cá nhân, đoàn thể.

4.Điều tra trộm cắp nội bộ trong gia đình, công ty. Tư vấn và áp dụng các giải pháp cụ thể cho khách hàng nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện, nhăn chặn sự thất thoát , tiết lộ, dánh cắp thông tin và các yêu cầu khác.

Tin khác