ĐỘI XE CƠ ĐỘNG AN NINH QUỐC GIA

Loại hình dịch vụ chuyển tiền, tìm kiếm mang tính rủi ro khá cao, thường xuyên di chuyển bên ngoài nên dễ gây chú ý cho những tội phạm trộm cắp,gây mất trật tự, an ninh,....Nhằm cung cấp cho Khách Hàng những nhân viên bảo vệ đạt tiêu chuẩn, đủ khả năng ứng phó ngay cả trong tình huống xấu nhất để giảm tối đa thiệt hại vệ về tính mạng và tài sản khi có sự cố. Các nghiệp vụ cơ bản, nhân viên bảo vệ cần nắm rõ để giải quyết tốt các vấn đề: 

  • Nghiệp vụ bảo vệ.
  • Kỹ năng giao tiếp.
  • Kỹ năng giám sát cơ bản.
  • Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp.
  • Nghiệp vụ cấp cứu người bị nạn.
  • Nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.
  • Võ thuật chiến đấu, cách sử dụng các công cụ hỗ trợ.

Tin khác