HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN CHO VIỆC TĂNG CƯỜNG TẠI COUPLE TX Thành Phố Hồ Chí Minh

Là đơn vị có hơn 10 năm trong lĩnh vực bảo vệ vì thế Công Ty AN NINH QUỐC GIA  đã được chọn là đơn vị bảo vệ an ninh tại CÔNG TY TNHH COUPLE T X với đội ngũ nhân viên được trang bị các công cụ hỗ trợ hiện đại nhất như bộ đàm, roi điện….tất cả đều được cấp phép bởi Cục CS QLHC về TTXH

                                  AN NINH QUỐC GIA “Nơi niềm tin được bảo vệ”

 

Tin khác