18 Tháng 06

HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN CHO VIỆC TĂNG CƯỜNG TẠI COUPLE TX Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhân Viên An Ninh Quốc Gia học nghiệp vụ trước khi ra quân triển khai tăng cường cho Hệ Thống COUPLE TX

09 Tháng 01

AN NINH CÁC BUỔI HỘI THẢO VÀ HỘI NGHỊ CỦA AN NINH QUỐ GIA

Là loại hình dịch vụ cao cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự mang tính sự kiện. Tính chất của dịch vụ này không bao gồm bảo vệ tài...

12 Tháng 12

TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI SIÊU THỊ BIGC.

"Big" là một từ tiếng Anh có nghĩa tiếng Việt là “To lớn”, điều đó thể hiện quy mô lớn của các siêu thị Big C và sự lựa chọn...

09 Tháng 01

BẢO VỆ YẾU NHÂN

Bảo vệ yếu nhân là dịch vụ cung cấp vệ sĩ cho các khách hàng có nhu cầu cần được đảm bảo an toàn, khách hàng sẽ được vệ sĩ tháp...