19 Tháng 12

AN NINH CÁC BUỔI HỘI THẢO VÀ HỘI NGHỊ

Là loại hình dịch vụ cao cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự mang tính sự kiện. Tính chất của dịch vụ này không bao gồm bảo vệ tài...