19 Tháng 12

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT

Kính gửi: Đội trưởng, tổ trưởng, ca trưởng và nhân viên trực tại các mục tiêu trực thuộc Công Ty TNHH DV BV AN NINH QUỐC GIA

19 Tháng 12

HIỂU HƠN MỘT NGÀY

Ngoài công việc diễn ra hằng ngày, để gắn kết tinh thần đồng nghiệp cũng như để hiểu nhau hơn thì ngày 04/06/2016 An Ninh Quốc Gia đã...