13 Tháng 10

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Chúc mừng Ngày Doanh...

Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh...

19 Tháng 06

TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG COUPLE TX

TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG COUPLE TX

18 Tháng 06

HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN CHO VIỆC TĂNG CƯỜNG TẠI COUPLE TX Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhân Viên An Ninh Quốc Gia học nghiệp vụ trước khi ra quân triển khai tăng cường cho Hệ Thống COUPLE TX

29 Tháng 07

TRIỂN KHAI CTY NEW SUN VIỆT NAM

Là đơn vị có hơn 10 năm trong lĩnh vực bảo vệ vì thế Công Ty AN NINH QUỐC GIA đã được chọn là đơn vị bảo vệ an ninh cho CTY NEW SUN...

09 Tháng 01

AN NINH CÁC BUỔI HỘI THẢO VÀ HỘI NGHỊ CỦA AN NINH QUỐ GIA

Là loại hình dịch vụ cao cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự mang tính sự kiện. Tính chất của dịch vụ này không bao gồm bảo vệ tài...

09 Tháng 01

BẢO VỆ YẾU NHÂN

Bảo vệ yếu nhân là dịch vụ cung cấp vệ sĩ cho các khách hàng có nhu cầu cần được đảm bảo an toàn, khách hàng sẽ được vệ sĩ tháp...